İstiğfar ne demektir? Dinimizde ehemmiyeti nedir?

İstiğfarın manası nedir? Faziletleri nelerdir?

İstiğfar; af dilemek, niyaz etmek, tevbe etmek, yalvarmak demektir.

Mü’min hata işler peşinden hemen istiğfar eder

“Mü’min hata işler, peşinden tevbe istiğfar eder. Mutlu kimse tevbesini bozmadan ölen kimsedir.” (Tergib ve Terhib)

Her gün istiğfar edilmelidir

“Günde iki kere istiğfar etmeyen kimse kendine zulmetmiş olur.” (Ebu Dâvud)

Günahlar istiğfar edilirse küçülür

“Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz. Büyük günahlarda istiğfar edilirse büyük kalmaz.” (Deylemî)
“Âdemoğullarından herkesin iki sahifesi vardır. Birine gündüz işlediği ameller diğerine gece işlediği ameller yazılır. Sonra bu iki sahife dürülür eğer her ikisinde bir günah için olsa bile istiğfar varsa sahifeler nur saçar. Eğer ikisinde de istiğfar yoksa simsiyah bir halde dürülürler.” (Şirat’ül İslam)

İstiğfar kalbin cilasıdır

“Günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalplerin cilası ise istiğfardır.” (Beyhakî)

İstiğfar kıyamet günü sevinmeye vesiledir

“Kıyamette amel defterinde çok istiğfar bulunana müjdeler olsun!” (Beyhakî)
“Amel sayfasının kendisini sevindirmesini isteyen kimse çokça istiğfar etsin.”
(Beyhakî)
“Günde yetmiş kere günaha dönse de istiğfar eden ısrar etmiş olmaz.”
(Ebu Ya’la)

“İstiğfar amel sayfasından nur saçar.”
(İbni Asâkir)

Amel defterinde bir nebze istiğfar bulunanlara cennet verilsin

Ebu’d-Derda şöyle buyurmuştur:
“Amel defterinde bir nebzecik de olsa istiğfar bulunan kimselere cennet verilsin.”
(Hayat’üs Sahabe)

Yatmadan önce üç defa istiğfar edilmelidir

İstiğfarın Allah (cc) nezdindeki değeri bir hadiste şöyle ifade edilir:
"Kim yatağına girince üç defa:
"Estağfirullâhe'l-Azîm ellezî Lâ Ilâhe İllâ Hüve'l Hayyu'l-Kayyûm (Kendisinden başka hiç bir ilâh olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip duran yüce Allah'tan bağışlanmamı dilerim)" derse, Allah günahlarını deniz suyunun damlaları kadar çok olsa da bağışlar" buyrulmuştur.
(Tirmizî)

Kul tekrarla günah işlese bile Rabbinden bağışlanma dilemelidir

Bir adam geldi Resülullah’a (asm):
‘Ey Allah'ın Resulü bir günah işledim’ dedi. Resulullah (asm):
‘Günah işlediğin zaman Allah’dan bağışlanma dile’ buyurdu. Adam:
‘İstiğfar ediyorum sonra dönüp tekrar günah işliyorum’ dedi. Resulullah (asm):
‘Günah işlediğinde dön, yine Allah’dan bağışlanma dile’ buyurdu.
Adam dördüncü kere de aynı şeyi söyleyince, Allah'ın Resulü:
‘Şeytan yoruluncaya kadar Rabbinden bağışlanma dile.’ buyurdular.
(İbn-i Kesir Tefsiri)

Kulun istiğfarının İblis’in helakini netice verir

Şeytan, müminleri günahlarından arındıran tevbeden elbette hiç hoşlanmamaktadır. Müminleri tevbeden uzaklaştırmak için oynadığı en önemli oyun, insana kusurunu itiraf ettirmemesidir. Böylece tüm günahların affına vesile olacak olan istiğfar yolunu insana kapatır. Unutulmamalıdır ki; tevbeye giden yol, kusurunu bilmekten geçmektedir.
Kelime-i tevhit ve istiğfara sarılın ve bunları çokça yapın, zira İblis:
‘İnsanları günahlarla helak ettim; La İlahe İllallah ve istiğfar da beni helak etti. Bunu görünce ben de onları heva ve hevesleri ile helak ettim. (Bu halde iken) onlar kendilerini doğru yolda sanıyorlar.’ demiştir.
(Ebu Ya’la)