İnsanların En Çok Tevbe Edeni: Hz. Muhammed (asm)

Peygamber Efendimiz (asm) hiç günahı olmadığı halde günde yetmiş kere istiğfar ederdi…

Peygamber Efendimiz (asm) bütün güzel hasletlerde olduğu gibi istiğfar etmekte de en önde olup ümmetine rehber olmuştur.
“Peygamber Efendimiz (asm) kendileri istiğfara devam etmiş, ümmetini de teşvik etmiştir.” (Buhârî)
“Muhakkak kötü arzular kalbime gelir de bu yüzden günde yetmiş defa istiğfar ederim.” (Müslim)
Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Peygamberimiz (asm):
"Vallahi ben Allah'a günde yetmiş defadan çok istiğfar ediyorum." buyurmuştur.
Başka bazı hadislerde Hz. Peygamberin (asm) günde yüz defa istiğfar ettiği belirtilir. (Müslim)
Bu nedenle Ebu Hureyre (ra):
"Peygamberden daha çok istiğfar edeni görmedim." demiştir.
(El-Kurtubi)
İslam, insanın günah işlemesiyle sonuna kadar kötü kalacağını kabul etmez. İnsanın günahının affedilmesini başkalarının tasarrufuna bırakmaz. Kulun Allah'a (cc) tevbe etmesi, her yerde, her zaman mümkündür.
Hz. Peygamber (asm) de insanları tevbe etmeye teşvik etmiştir:
"Bütün insanlar hatalıdır; hatalı insanların Allah (cc) katında en makbul olanları tevbe edenleridir." (Et-Taç, Şâmil İslam Ansiklopedisi)
Cenab-ı Hak, mümin kullarına Gafur ve Rahim gibi iki büyük ismiyle ve en azim bir şekilde teveccüh eder. Kur’an-ı Hakim’de Allah (cc) , peygamberlerine en mühim ihsanının, “mağfiret” olduğunu ilan etmiş ve onları çokça istiğfara davet etmiştir. Peygamber Efendimiz (asm) bütün güzel hasletlerde önde olduğu gibi, günde 70 defa (ve daha ziyade) istiğfarda bulunduğunu söyleyerek, tevbe ve istiğfar hasletinde de ümmetine en güzel numûne olduğunu göstermiştir.