“Ya Bâkî Entel Bâkî”

Çok tesbih edilen "Ya Bâkî entel Bâkî" ne demektir?

Bu cümle kelime manası olarak; “Ey bekâ sahibi olan! Bâkî (son bulmayan) ancak sensin.” demektir.
Ebedî olan yalnız Allah’tır (cc). Allah’ın (cc)dışındaki her şey bir gün son bulmaya mahkûmdur.
İnsanın kalbine sonsuz bir sevme kabiliyeti yerleştirilmiştir. Kalpteki bu muhabbet isteği ve sevme kabiliyeti sonsuz olduğundan; yok olmaya mahkûm ve sınırlı şeylerle tatmin olamaz.
Fâni yani son bulacak olan hiçbir şey elbette baki bir muhabbete ve ezelî ve ebedî bir aşka ve sonsuzluk için yaratılan bir kalbin alakasına layık olamaz.
İnsan, kalbindeki bu sınırsız muhabbete layık olmayan ve bir gün mutlaka onu terk edip gidecek olan ölümlü sevgilileri ‘Ya Bâki, Entel Bâki’ demekle, onlar kendisini bırakmadan o onları bırakır.
Mevcudat ancak Allah’ın (cc)bâkîleştirmesi ile ebedileşebilir. Bu nedenle ancak Allah’ın(cc) muhabbeti ile diğer mahlûklar sevilebilir. Yoksa kalbin alakasına layık olamazlar. Madem ‘O’ (cc) vardır öyleyse her şey vardır!
İnsan ebediyete âşıktır. Elbette bütün lezzetlerinin ve kabiliyetlerinin ölümsüz olmasını arzu eder. Ve madem ebedilik, Bâkî-i Zülcelal’e mahsustur. Elbette insan için en önemli iş ve en mühim vazifeO Bâkî Zat'a (cc)yönelmek ve O'nu (cc)sevmektir.